สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗  ดาวน์โหลดใบสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗) 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖      ดาวน์โหลดใบสมัคร   (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ -๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)