สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

 

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ในซอยทรัพย์สิน ตำบลคลองกระแชง

อำเภอเมืองเพชรบุรี ในนาม สถานีตรวจโรคสัตว์ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๒
ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
เป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินแปลงหมายเลข ๒๓ โฉนดที่ ๑๙๒๘๓,
๘๙๙๐ เลขที่ดิน ๑๒๑๙ , ๒/๑๖๕ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี     เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สังกัด                                               กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้บังคับบัญชา                                  ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง                                                 เลขที่ ๑  ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง 

                                                        อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

การติดต่อ                                        โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๙๖ โทสาร ๐ ๓๒๔๒ ๔๙๐๙

                                                        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                        https://www.facebook.com/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี--756849174443150/

 

 หน่วยงาน ที่ตั้ง โทรศัพท์-โทรสาร E-mail
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  1 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000  032-425496,032-424909 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรี  109 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000     032-425049, 032-425049 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย   ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140   - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง  ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ  หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 032-471218, 032-471218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง  หมู่ที่ 7  ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 032-461199,032-461199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด  ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน  หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.