สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖      ดาวน์โหลดใบสมัคร   (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ -๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖      ดาวน์โหลดใบสมัคร   (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ -๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา ประกาศ ณ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ดาวน์โหลดใบสมัคร