สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

ชื่อสถานที่พยาบาลสัตว์
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไปรษณีย์
เบอร์โทร
คลินิก เพชร แอนด์ เพ็ท 162/11 ม.2 ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม บ้านกุ่ม เมือง เพชรบุรี 76000 086-4166941
วัชระรักษาสัตว์ 119/2 ถ.ราชวิถี คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 032-424913,089-0888883
คลินิกรักษาสัตว์เพ็ทแฟมิลี่ 115/6 ถ.ราชดำเนิน คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 063-3653372
โรงพยาบาลบ้านสัตว์อารมณ์ดี 252/15 ถ.ราชดำเนิน คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 032-401702,083-0094627
สัตวแพทย์รักษาสัตว์ 57 ถ.ชีสระอินทร์ คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 032-410796,081-9957946
คลีนิคสัตวแพทย์ 99 ซอยเจตร์จำลอง ถ.บริพัตร ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000 081-8612108
โรงพยาบาลสัตว์เพชรเมตตา 90/8 ถ.ราชดำริห์ ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000 032-415412,081-7367501
โรงพยาบาลสัตว์หมอตาลรักษ์สัตว์ 24 ถ.พงษ์สุริยา ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000 032-412424,081-4415855
เพ็ทคลินิกรักษาสัตว์ 97 ถ.พงษ์สุริยา ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000 092-4128399
โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยง 538 ม.6 ถ.เพชรเกษม บ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี 76000 032-427427,094-5638885
โรงพยาบาลสัตว์เพชรบุรี 2009 97/1-2 ม.2 ถ.หาดเจ้าสำราญ โพไร่หวาน เมือง เพชรบุรี 76000 032-474087,086-3317833
โรงพยาบาลสัตว์เมืองเพ็ชร 125/18 ถ.ราชดำเนิน คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 088-2072755,087-3511530
ก้อย รักสัตว์ 58/4 ม.6 ต้นมะม่วง เมือง เพชรบุรี 76000 032-402813,089-2916060
ธีรรัชรักษาสัตว์ 496/2 ถ.เพชรเกษม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 081-8533181,032-472322 , 081-6663133
คลินิกบ้านรักษ์สัตว์ 62 ถ.นราธิป ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032-433242,085-1137960
โรงพยาบาลสัตว์ชะอำ 441/14 ถ.เพชรเกษม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032-894018,090-2894600
คลินิก ชะอำรักษาสัตว์ 435/1 ถ.เพชรเกษม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 099-4219615
คลินิกเพ็ทเพลสอาคารพาณิชย์โครงการบ้านนราธิป 47/1ถ.ศรีสกุลไทย ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 063-5859242
คลินิกชะอำเลิฟเพ็ท 17/9 ถ.ราษฎร์พลี 1 ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 090-2894600
ชะอำสัตวแพทย์ 53/2 ถ.ราษฎร์พลี 1 ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120 032-471516,090-9848846
คลินิกรักษาสัตว์ หมอเอส 322/21 ม.1 ถ.คลองชลประทานสาย 3 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032-463061,086-1371666
หมอจุ๋ม คลินิกรักษ์สัตว์เลี้ยง 213 ม.1 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032-463381,086-1694999
ต้นน้ำสัตวแพทย์ 889/3 ม.1 ถ.เลียบคลองชลประทานสาย 3 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 091-4502900,081-4278671
คลินิกบ้านพักสัตวแพทย์ 179/13 ม.1 ท่ายาง ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 090-8858089
มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 108 ม.6 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 032-458135
เพ็ท พาราไดซ์ คลินิก 42/15 ม.6 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150 086-3292655
บัวระภาสัตวแพทย์ 104 ม.2 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 76150 089-9196583
บ้านแหลมสัตวแพทย์ 358/1 ม.2 ซอยเทศบาล 26 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 083-0698796
คลินิกสัตว์บ้านแหลม 135/6 ม.6 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 085-8428864