สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

- จังหวัดเพชรบุรีประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคเพศเมียและกระุบือเพศเมีย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

- จังหวัดเพชรบุรีประกาศ ยกเลิกประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

- จังหวัดเพชรบุรีประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563