สถิติผู้เข้าชมเว็บ (Truehits)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (วันที่ประกาศ 28 พฤษภาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ( วันประกาศ 27 พฤษภาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ( วันประกาศ 27 พฤษภาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา ( วันประกาศ 25 พฤษภาคม 2564)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  (วันที่ประกาศ 6 พฤษภาคม 2564)  
ดาวน์โหลดใบสมัคร    

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล (วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ( วันประกาศ 29 มีนาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ( วันประกาศ 29 มีนาคม 2564)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ( วันประกาศ 25 มีนาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ( วันประกาศ 25 มีนาคม 2564)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ( วันประกาศ 22 มีนาคม 2564)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  (วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2564)  ดาวน์โหลดใบสมัคร