- ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564