ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง