หัวหน้าส่วนราชการ


นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี


ไอคอนลิงค์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

(ตัวอย่าง) นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม

019324
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
49
291
17792
449
2823
19324

Your IP: 103.55.142.126
2020-07-09 20:32

กำลังออนไลน์

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ศพก.

         วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์และถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.

  
   สร้างการรับรู้โรคอหิวาต์สุกร

         วันที่ ๓ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ๒๙ ฟาร์ม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 
   ไก่พริบพรี ไก่ดีเมืองเพชร 

         วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี บริษัท ประชารัฐสามัคคี จำกัด และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พริบพรี เปิดตัว " ไก่พริบพรี ไก่ดีเมืองเพชร " ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี

 
   ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ศพก.

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อยและ หนองหญ้าปล้อง ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์และถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.

 
   เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าเด็ง นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่เกษตรกร ม.๒ ต.ป่าเด็ง พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องโรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้ประกอบการ ในคราเดียยวกัน

 
  เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยนำเรื่อง การควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำไปถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

   เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก 

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ได้เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายย่อย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค แก่เกษตรกร ๕ ราย พบสุกรทุกตัวมีอาการปกติ

 
   สร้างการรับรู้โรคอหิวาต์สุกร

         วันที่ ๓ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ๑๖ ฟาร์ม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 
   ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๒ เม.ย.๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชอำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตชด.ค่ายนเรศวร และนักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

 
   ปศุสัตว์ OK

         วันที่ ๒ เม.ย.๖๒ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองเพชรบุรีและปศุสัตว์อำเภอชะอำ ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ จำนวน ๒ แห่ง

 
  ตรวจสุขภาพสัตว์โครงการพระราชดำริ

         วันที่ ๑ เม.ย.๖๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำภอท่ายาง เข้าตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปี ณ โครงการชั่งหัวมัน และศูนย์เรียนรุ้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

   วันที่ระลึก ร.๓

         วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก ร.๓ และวันข้าราชการพลเรือน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๓ วัดคงคาราม อ.เมืองเพชรบุุรี

 

  ซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ

         วันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี 

  อบรมการปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๗-๘ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศพก.แก่งกระจาน  

  เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ

         วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเลี้ยงแพะ 

  ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล

         วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ตรวจติดตามโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

         วันที่ ๘ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

  อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่

         วันที่ ๕ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ ธกส.

 
  ตรวจฟาร์มไก่

         วันที่ ๖ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด เข้าตรวจฟาร์มไก่

 
  ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๕ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ ร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 
   ประชุมทบทวนเกษตรกรแปลงใหญ่

         วันที่ ๔ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดประชุมเกษตรกรแปลงใหญ่

 
  อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

         วันที่ ๕ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ งานปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร อาหารและการให้อาหารแพะ แก่เกษตรกรรอบศูนย์ฯห้วยทราย 

  ประชุมทบทวนเกษตรกรแปลงใหญ่

         วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมโครงการทบทวนเกษตรกรแปลงใหญ๋

  อบรมโครงการพื้นที่เฉพาะ

         วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการพื้นที่เฉพาะ ณ ศาลากลางหมู่บ้านห้วยไผ่ ม.๖ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน

  อบรม GFM

         วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

   มาตรฐานฮาลาล

         วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

  ปศุสัตว์ OK

         วันที่ ๘ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ อำเภอเมืองเพชรบุรี

  ตรวจสอบเรื่องกลิ่นฟาร์มสุกร

         วันที่ ๘ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบฟาร์มสุกรเรื่องการจัดการฟาร์ม

 
  ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๕ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 
  ป้องกันโรคสัตว์โครงการพระราชดำริ

         วันที่ ๑ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ณ โครงการชั่งหัวมัน

 
   ครงการจิตอาสา

         วันที่ ๑ ก.พ.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการจิดอาสาจังหวัดเพชรบุรี เตรียมความพร้อมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓

 
  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ ๑ ก.พ..๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจฟาร์มำก่พันธุ์ อ.ท่ายาง

 
   สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด อ.เมืองเพชรบุรี ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 
   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

         วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อด้านการจัดการฟาร์มที่ดี จำนวน ๒๐ คน

 
   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

         วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อด้านการจัดการฟาร์มที่ดี จำนวน ๔๐ คน

 
   คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

         วันที่ ๗ ม.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมโครงการคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลหนองขนาน

 
   ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ ๗ ม.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจฟาร์มโคนม อ.ชะอำ

 
   ป้องกันโรคสัตว์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร

         วันที่ ๓ ม.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลมออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคสัตว์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 
  เตือนภัย ปาบึก

         วันที่ ๓ ม.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก

 
   พิธีเจริญพระพุทธมนต์

         วันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

   อบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

 
  พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

         วันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๒๐ ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 
  อบรมเครือข่าย ศพก.

         วันที่ ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดอบรมเครือข่าย ศพก. โดยมี สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 
   ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ

         วันที่ ๑๑-๑๒ธ.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำและแก่งกระจาน ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่ศูนย์รวบรวบน้ำนมดิบ ๖ แห่ง

 
  ศุสัตว์ OK

         วันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK

 
   วันดินโลก

         วันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

 
   ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ ๔ ธ.ค..๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร เพื่อเข้าร่วมโครงการฟาร์มลดใช้ยา อ.ชะอำ

 
  กิจกรรม ๕ ส.

         วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK

 
   ศุสัตว์ OK 

         วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK

 
   ศุสัตว์ OK

         วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK

 
    ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม โครงการชั่งหัวมัน

 
   โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

         วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค สนามชนไก่ และโรงเชือดไก่ ในพื้นที่อำเภอชะอำ

 
   วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

         วันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

 
    เครือข่ายวิสาหกิจพบผู้ว่า

        วันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยจนท.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 
   สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลากลางบ้านบ่อแขมใต้ อ.ชะอำ

 
   หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่

         วันที่ ๒ พ.ย..๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ (เชิงรุก)ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณคอนโดเทล ต.ชะอำ อ.ชะอำ

 
 

สร้างภูมิคุ้มโรคสัตว์ในสุกร

         วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน เก็บตัวอย่าง พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในคอกสัตว์ ณ เรือนจำเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน
 


  หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่

         วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ (เชิงรุก)ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดคูหาบรรพต อ.เขาย้อย

 
   โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

         วันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อยดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค สนามชนไก่ ๒ แห่ง

   สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

         ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำ ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่อำเภอชะอำ

   วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

         วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

   ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร

         วันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๖๑ ส.พญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร

  ตรวจฟาร์มโขุน

         วันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจฟาร์มโคขุน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี พบสารเร่งเนื้อแดงจากอาหารโคขุน

   ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

         ส.พญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

  วันรัฐพิธีที่ระลึกรัชกาลที่ ๔

         วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เข้าร่วมพิธีวันรัฐพิธีที่ระลึกรัชกาลที่ ๔ ในช่วงเช้า และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีรำถวายมือ ในช่วงค่ำ