หัวหน้าส่วนราชการ


นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี


ไอคอนลิงค์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

(ตัวอย่าง) นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม

019336
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
132
49
303
17792
461
2823
19336

Your IP: 103.55.142.127
2020-07-09 21:12

กำลังออนไลน์

มี 124 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ศพก.

         วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์และถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.

  
   สร้างการรับรู้โรคอหิวาต์สุกร

         วันที่ ๓ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ๒๙ ฟาร์ม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 
   ไก่พริบพรี ไก่ดีเมืองเพชร 

         วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี บริษัท ประชารัฐสามัคคี จำกัด และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พริบพรี เปิดตัว " ไก่พริบพรี ไก่ดีเมืองเพชร " ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี

 
   ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ศพก.

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อยและ หนองหญ้าปล้อง ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์และถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.

 
   เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าเด็ง นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่เกษตรกร ม.๒ ต.ป่าเด็ง พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องโรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้ประกอบการ ในคราเดียยวกัน

 
  เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน เข้าร่วมประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยนำเรื่อง การควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำไปถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

   เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก 

         วันที่ ๔ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ได้เฝ้าระวังโรคอหิวาต์สุกรเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายย่อย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค แก่เกษตรกร ๕ ราย พบสุกรทุกตัวมีอาการปกติ

 
   สร้างการรับรู้โรคอหิวาต์สุกร

         วันที่ ๓ เม.ย.๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง โรคอหิวาต์สุกร แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ๑๖ ฟาร์ม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 
   ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ ๒ เม.ย.๖๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชอำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตชด.ค่ายนเรศวร และนักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

 
   ปศุสัตว์ OK

         วันที่ ๒ เม.ย.๖๒ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองเพชรบุรีและปศุสัตว์อำเภอชะอำ ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ จำนวน ๒ แห่ง

 
  ตรวจสุขภาพสัตว์โครงการพระราชดำริ

         วันที่ ๑ เม.ย.๖๒ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำภอท่ายาง เข้าตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปี ณ โครงการชั่งหัวมัน และศูนย์เรียนรุ้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

   วันที่ระลึก ร.๓

         วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก ร.๓ และวันข้าราชการพลเรือน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๓ วัดคงคาราม อ.เมืองเพชรบุุรี

หมวดหมู่รอง