ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

  ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี  พ.ศ. 2556

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่  

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบื,สุกร  

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 

            ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด

            ข้อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ

            ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์อื่น

 รายงานจำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2556       

 รายงานจำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2556
 

                                                  ดูเอกสารทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่

 

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้