ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.83
โคขุน กิโลกรัม      87.40
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.56
สุกร กิโลกรัม

     58.20

แพะ กิโลกรัม    115.00
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      41.00
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.21
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      80.00
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      60.00
เป็ดเทศ กิโลกรัม      65.00
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.58
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.58
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.00


ราคา ณ วันที่ 19 กันยายน  2561

 

  

 

ภาพกิจกรรม

 ต้อนรับองคมนตรี 

         วันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๑ ส.พญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ฯห้วยทราย ร่วมให้การต้อนร้บ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ

 อบรมนักเรียนถิ่นทุรกันดาร

 

          วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสนง.ปศอ.แก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร การเลี้ยงสุกร แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน

 

 หน่วยสัตวแพทย์คลื่อนที่ 

          วันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์  ณ วัดท้ายตลาด , ตลาดน้ำบ้านน้อย และแหล่งท่องเที่ยว อ.เขาย้อย

 โครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ดูแลสุขภาพสุนัขและแมว ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ

อำเภอยิ้ม 

         วันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๑ ปศุสัตว์อำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ.ชะอำ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสาร

อบรมนักเรียนถิ่นทุรกันดาร 

          วันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสนง.ปศอ.แก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร การเลี้ยงสุกร แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน

 ขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ 

          วันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อตามมาตรฐานที่ดี   ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ณ ศพก.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี 

 ส่งเสริมความรู้สู่ ศพก. 

         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร เทคนิคด้านการเลี้ยงปศุสัตว์   ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)  

ณ  ศูนย์เรียนรู้ ศพก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

 ดูแลสุขภาพสัตว์โครงการพระราชดำริ

 วันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกันฉีดยาถ่ายพยาธิ รักษาแพะ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำวัคซีนสัตว์ปีก ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง ( แพะ 1 ตัว ไก่ไข่ 44 ตัว ไก่พื้นเมือง 10 ตัว และเป็ด 30 ตัว ) 

 พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน  

          วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน   

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมตรวจฟาร์มสุกรเหตุร้องเรียนส่งกลิ่นรบกวน 

         เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกัคณะกรรมการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบ และแก้ไขเหตุร้องเรียนเรื่องฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ในพื้นที่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเจ้าของฟาร์มสุกรดังกล่าวให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

 

 

เพชรบุรีมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK แก่

เถ้าแก่เล็ก cp pork shop 

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายชวพันธ์ุ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมพิธีมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK ใหเ่้แก่ เถ้าแก่เล็ก cp pork shop  จำนวน ๑๐ ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพชรบุุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประชุมกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง 

          เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน

 

 

จังหวัดเพชรบุรีตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน 

       เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจตลาดสดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับผู้บริโภคในช่วยเทศกาลสารทจีน

 

เพชรบุรีตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

      เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 

 

 

โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง (อำเภอบ้านลาด)

         เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและทำบันทึกข้อตกลง 

 

 

 

โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง 

        กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง โดย วันนี้ (๔ ส.ค.๖๐) ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโค ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม

 

 

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานฮาลาล  

 

         เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำคณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานฮาลาล 

 

เพชรบุรีตรวจสอบเส้นทางการผลิตคุณภาพน้ำนมดิบในอำเภอแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน และผู้แทนสหกรณ์โคนมฯ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการเก็บรักษานมของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

เพชรบุรีดำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน

       เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเขต ๗ เข้าแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน ๑ ราย

เพชรบุรีเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ 
   
  
   
 เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ จังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ร้าน 
เพชรบุรีมอบป้ายรับรองปศุสัตว์ OK หมูตู้ชุมชน
  
 
   เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายชาญณรงค์ จัดนอก ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ร่วมกันมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK หมูตู้ชุมชน แห่งแรกของจังหวัด
การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดประชุม ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนประมงจังหวัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  ด่านกักกันสัตว์ เพื่อจัดทำแผนบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
  ชุดเฉพาะกิจเก็บปัสสาวะฟาร์มโคขุน
  
 
   เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๐ ชุดเฉพาะกิจเขต ๗ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ปศุสัตว์เขต ๗ และด่านกักกันสัตว์ เข้าเก็บปัสสาวะฟาร์ามโคขุน นายณรงค์ คล้ายคลึง ต.หนองจอก อ.ท่ายาง 
เพชรบุรีปฏิบัติการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ 
  
   
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติภารกิจเดือนเมษายน 2560 เดือนแรกของปฏิบัติการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ จากการสุ่มเก็บปัสสาวะสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ร้อยละ 30 รวม 54 ตัวอย่าง ให้ผลลบทั้งหมด และผลการเห็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตลาดสดช่วงก่อนสงกรานต์ส่งตรวจก็ให้ผลลบทุกตัวอย่าง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคเนื้อสัตว์
เพชรบุรีตรวจแนะนำรับรองฮาลาล 
  
       วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อโค "เพชรบีฟ" อำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อการปรับปรุงให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล อันจะทำให้ได้เนื้อสัตว์ถูกสุขอนามัยและถูกตามหลักศาสนา
  ประชุมชี้แจงปัญหาการใช้แรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานภายในฟาร์ม
  
      
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมชี้แจงปัญหาการใช้แรงงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานภายในฟาร์มให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่เนื้อ  
ปศุสัตว์เพชรบุรีป้องกันโรคสัตว์ติดคนในแหล่งท่องเที่ยว
  
       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายสัตวแพทย์ชวพันธุ์  อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนายสัตวแพทย์ชาติชาย  ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ริเริ่มจัดทำโครงการ   เที่ยวชมสัตว์เมืองเพชรเพลินใจ ปลอดภัยโรคติดต่อ 
ปศุสัตว์เพชรบุรีตรวจรับรองสถานกักกันกวาง
  
       วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายสัตวแพทย์ชวพันธุ์  อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนายสัตวแพทย์ชาติชาย  ยิ้มเครือ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายวิรัตน์  ลาภหลาย ปศุสัตว์อำเภอชะอำ และนายจักรพันธ์  ปุณะตุง สัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชนประเภทกวาง 

  ปศุสัตว์เพชรบุรีจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ วัดสมุทรคาม (วัดบ้านท่า) ต.บางเก่า อ.ชะอำ

 

 จังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลด้านปศุสัตว์

      เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านส่งเสริมฯ 

รอบ ๒/๒๕๕๙ 

         เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ ๒/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ 

        เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 จังหวัดเพชรบุรีตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 

      เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจประเมินและรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)

 

 

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมจัดงานเกษตรแฟร์เพชรบุรี 

      เมื่อวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมจัดงานเกษตรแฟร์เพชรบุรี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ นำเสนอผลงานด้านปศุสัตว์ หัวข้อ เปิดประตูสู่โลกปศุสัตว์เมืองเพชร

 

 

 หน่วยบริการด้านปศุสัตว์ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ น.สพ.ชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดหน่วยบริการด้านสุขภาพสัตว์ ออกให้บริการ ณ เทศบาลตำบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม

 

 

 เพชรบุรีเตรียมรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย    

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จัดการอบรม ผู้เลี้ยงสุกรหลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและท้าเปื่อยภายใต้แนวคิด" ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคปากและเท้าเปื่อย " ณ โรงแรมเพชรชะอำ 

 

 

 จังหวัดเพชรบุรีอบรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

           วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับ ปศุสัตว์เขต ๗ จัดการอบรม ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม และสุกร มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน ๓๔ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี   

 

 

 เพชรบุรีตรวจสารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์

      เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ตรวจสอบโรงฆ่าโคและโรงฆ่าไก่ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม

 

 

เพชรบุรีร่วมกับชุดเฉพาะกิจเร่งปราบสารเร่งเนื้อแดง 

      เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับชุดเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 7และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสุกรของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

 

 

 การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน

      เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์อำเภอท่ายาง

 

 

 เพชรบุรีอบรมกฎหมายอาหารสัตว์แก่ผู้ประกอบการ 

      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดอบรมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ

 

ส่งมอบพันธ์สัตว์ปีกพร้อมอาหารแก่เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสั้ตว์ ประจำปี๒๕๕๘

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ ราย

 

 

 ส่งมอบพันธ์สัตว์ปีกพร้อมอาหารแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี๒๕๕๘ 

 

      เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการ จำนวน ๑๐ ราย

 

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา  

 

           ในระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education)  จำนวน ๔ แห่ง

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘   

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายประชม เกตุพยัคฆ์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ดำเินนการสนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมือง พร้อมปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร จำนวน ๑๕๘ ราย 

 

 พชรบุรีประชุมสหกรณ์โคนมเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ 

     เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ประชุมสหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

 

 

 พชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน  

      เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดนัดชุมชน ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี

 

 

พชรบุรีเตรียมพัฒนาโรงฆ่าแพะและผลิตภัณฑ์  

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ในการสร้างโรงฆ่าแพะ โดยได้พาปศุสัตว์อำเภอและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะุไปทัศนศึกษาโรงฆ่าแพะ ของ นายนเรศ บินมาลา เขตหนองจก กรุงเทพมหานคร 

 

 

เพชรบุรีรับรางวัลโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานฮาลาลดีเด่นระดับประเทศ 

   เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุุสัตว์ ๕พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีเข้ารับมอบโล่รางวัลโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานฮาลาลดีเด่นระดับประเทศ จาก นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดสมุทรโคดม ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม โดยมี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป้นประธานในพิธีเปิดงาน

 

พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ 

    เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำของพรหัวหน้าชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการอาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยประประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

เพชรบุรีร่วมกับเบทาโกรพัฒนามาตรฐานฟาร์มสุกร

 

         เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จัดอบรมผู้ประกบอการ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๐ คน

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน

 

         เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชนประเภทเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ได้ร่วมกันตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชนประเภทกวาง ของ นายคำพันธ์ ปกครอง  คำพันธ์ฟาร์ม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง

 

เพชรบุรีเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในเนื้อสัตว์

 

         เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ น.สพ.ชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

กิจกรรมตรวจสุขภาพโคนมโครงการชั่งหัวมันตาม

พระราชดำริ

         เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุระพงษ์ ธีวีระปัญญาหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าตรวจสุขภาพโคนมประจำปี ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  จำนวน ๒๙ ตัว

ครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

 

         เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายสุระพงษ์ ธีวีระปัญญาหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดทีมงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมออกหน่วยโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เพชรบุรีตรวจสอบสุขลักษณะของเขียงในตลาดรับเทศกาลตรุษจีน 

         วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ออกปฏิบัติงานที่ตลาดเกษตรกร บริเวณสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา 

         ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ดำเินนการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ( Food Education ) ตามโครงการเด็กเพชรใส่ใจ เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย จำนวนโรงเรียน ๑๕ แห่ง นักเรียนจำนวน ๕๐๒ คน 

 

โครงการติดตามและประเมินผลการรณรงค์ฉีดวัคซินโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ ๑/๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี 

         เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซพติซีเมีย รอบที่ ๑/๒๕๕๘ ได้ร่วมออกดำเนินการในพื้นที่อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ 

จัดอบรมเพิ่มรายได้เกษตรกรปราดเปรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเ้พชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer )  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

จัดอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องด้านโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเ้พชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขภาพโคเนื้อสำหรับเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer )  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

จัดสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเ้พชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงาน ณ มาเรียมฟาร์ม ม.๔ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘

         คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัีตว์ดีเด่น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘

         คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัีตว์ดีเด่น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ปศุสัตว์เพชรบุรีร่วมพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน 

         เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายชาติชาย ยิ้มเครือหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปสุสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด

เพชรบุรีอบรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ 

         
        เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรร่วมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗

เพชรบุรีตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ 

         เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปสุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และโรงงานแปรรูปในพื้นที่

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

         เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนมจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานโคนม  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

การคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

         เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ได้ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพการเลี้ยงสั้ตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมรักษาพยาบาลโคนมโครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชดำริ

 

        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.นครปฐม และภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาพยาบาลโคนมที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมปศุสัตว์ตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดการประชุมปศุสัตว์ตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีปศุสัตว์ตำบลเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๕ คน  โดยมีนายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในครั้งนี้

 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ 

 

        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ บริเวณลานรัฐพิธิ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘  

        เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(สาขาอาชีพการเลี้ยงสั้ตว์)และสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)ระดับจังหวัดประจำปี๒๕๕๗ ได้เข้าดำเนินการคัดเลือกในพื้นที่ 

เพชรบุรีตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ฮาลาล 

 

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายชวพันธ์ อันตรเสน

ปศุสัตว์เพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เข้าตรวจโรงฆ่าจำนวน ๓ แห่ง

ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม

 

เพชรบุรีจัดชุดเฉพาะกิจตรวจตลาดนัด  

        ในระหว่างเดือน   กันยายน – ตุลาคม 2557   นายสัตวแพทย์ชวพันธุ์  อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดนัดทุกอำเภอ 

การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ 

 

        เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ได้เข้าดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน เพื่อเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด    ของ

นายสมาน รูมิง อำเภอบ้านแหลม 

โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อต้นน้ำของจังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่มาตรฐาน

 

        เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อต้นน้ำของจังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่มาตรฐานณ โรงแรมบึงปรีดา รีสอร์ท อ.ท่ายาง 

ประกวดไก่พื้นเมืองงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติปี ๒๕๕๗

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดประกวดไก่พื้นเมือง -ไก่แจ้   ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์   และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗    ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ในวันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   

มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติปี ๒๕๕๗

 

              เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ Thailand Livestock Expo 2014 ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ โดย นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธี

   

เพชรบุรีอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อ

              มื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗(งบพัฒนาจังหวัด ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  อ.ท่ายาง   มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน  ๑๐๐  ราย

   

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

            เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และ โรงเรียนชาวไร่ อำเภอชะอำ 

   เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

            เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกำาคม ๒๕๕๗ นายชวพันธ์ุ อันตรเสนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณหน้าสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง 

   

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

            เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด

   

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

            เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ณ โรงเรียนบ้านในดง และ โรงเรียนบ้านมาบปลาเค้า ( ธรรมโชติผดุง ) อำเภอท่ายาง

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

            เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย อำเภอเขาย้อย

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ณ โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) อำเภอเมืองเพชรบุรี

 

 

 

การตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๗ รอบที่ ๒/๒๕๕๗

 

            เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์และคณะผู้บริหารได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบััติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรํฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗  โดยมี นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ ๘ อำเภอ ให้การต้อนรับ

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา       

 

           มื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา(Food  Education)  ณ  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) และโรงเรียนอิสลามดำรงธรรม อำเภอบ้านแหลม   เพื่อให้ความรู้ในการเลือกซื้อเนื้อ นม ไข่ ที่ถูกหลักวิชาการ แก่เด็กนักเรียน เป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษ

 

 

เพชรบุรีชนะเลิศการประชาสัมพันธ์ด้านอาหารศึกษา  

 

            เมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗     อธิบดีกรมปศุสัตว์( นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ )   ได้มอบโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศผลงานการประชาสัมพันธ์ด้านอาหารศึกษา

 

( Food Education ) ประจำปี ๒๕๕๖ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  

 

 

 

 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ วัดหนองหว้า ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

 

 

 

เพชรบุรีจัดเขียงสะอาดร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 

              

 

             เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านอาหารศึกษา (food education)  ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 

 

 

 

จำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ 

 

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ได้นำไข่ไก่จากเกษตรกรไปจำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  ณ วัดหนองหว้า ตำบลหนองขนาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

 

            เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรหัวหน้าชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการบำนาญผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ประจำปี๒๕๕๗

 

            เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ  ณ ม.๔ ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน  มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม ๔๐ ราย

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดฝึกอบรมเกษตรกรในเขตพื้นที่เฉพาะ ประจำปี๒๕๕๗

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ  ณ ศาลากลางหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน  มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม ๔๐ ราย

 

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางด้านการเลี้ยงโคนม ประจำปี๒๕๕๗

    เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคนม  ณม.๒ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน  มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม ๔๐ ราย 

 

 

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

 

            เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายบัลลังก์  ทอดสนิท  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ.๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้านจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

หน่วยเฉพาะกิจสำนักงานปศุส้ัตว์จังหวัดเพชรบุรีทำลายแพะที่ให้ผลบวก

 

      เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม ดำเนินการทำลายแพะของเกษตรกร ๒ ราย รวมแพะ ๑๒ ตัว ซึ่งให้ผลบวกต่อการทดสอบโรคบลูเซลโลซีส  โดยได้รับค่าชดใช้ 

 

 

 

เพชรบุรีรณรงค์ให้ความรู้ด้านอาหารศึกษาแก่นักเรียน

 

            นายชวพันธุ์  อันตรเสน  ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เปิดเผยว่าจากการดำเนินการโครงการเด็กเพชร ใส่ใจ เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2557  ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3   โดยจัดทีมวิทยากรไปอบรม  ให้ความรู้ด้านอาหารศึกษา (Food Education) ในการเลือกซื้อ 

เนื้อ นม ไข่  ที่ปลอดภัยแก่นักเรียน   

 

 

 

เพชรบุรีประชุมชุดเฉพาะกิจควบคุมการฆ่าสัตว์

 

        เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมชุดเฉพาะกิจควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดนิทรรศการงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗

 

          ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรีและเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในสโลแกน" โคไทยหนึ่งในอาเซียน " 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

 

       เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วม ๖๐ ราย

 

 

 

การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

 

      เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโดยนางสาวภัทรกร ชื่นโกมล นายสมขิ่น หงคงคา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นำคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ๗ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ เข้าตรวจเยี่ยมบ้านอาสา

 

 

 

ตรวจสอบพื้นที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย

 

       เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗  น.สพ.สุระพงษ์ ธีวีระปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ณ บ้านสามพระยา อ.ชะอำ

 

 

 เพชรบุรีอบรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

      เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมผู้ประกอบการ รวม ๒ หลักสูตร ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท พีเอส ชิกเก้นฟาร์ม จำกัด  จำนวน  ๑๐ คน

 

 

 

เพชรบุรีมอบป้ายรับรองเขียงสะอาด

 

       นายชวพันธุ์ อันตรเสน  ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด จำนวน ๓๘ ราย  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

       เมื่อวันที่ ๒๔ กมราคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานปศุสัตว์ศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ งานปศุสัตว์ ศูนย์ฯห้วยทราย ต.สามพระยา อ.ชะอำ  

 

โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ เป็นประธานในการประชุม

 

  จัดอบรม Smart Farmer รุ่นที่ ๓ ประจำปี๒๕๕๗

 

       เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์จัดฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ ๓

 

 

 

จัดอบรมsmart farmerรุ่นที่ ๒ประจำปี ๒๕๕๗

 

     เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer ) รุ่นที่ ๒  

 

 คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗

 

       เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ๗ ต่อไป

 

 

 สัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อประจำปี ๒๕๕๗          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร จัดสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวั้ดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ ราย

 

 เพชรบุรีตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

 

         เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

 

 

 เพชรบุรีอบรมน้กเรียนด้านอาหารศึกษา

           เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา ณ ร.ร.บ้านพุพูล และ ร.ร.บ้านท่าเสลา อ.หนองหญ้าปล้อง

 

 

 

เพชรบุรีตรวจรับรองเขียงสะอาดเสริมนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์

 

   เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๑๙ แห่ง

 

 

 

โครงการหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

    เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ต.สระพัง อ.เขาย้อย  โดย นายไกร บุญบันดาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธาน

 

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

    เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ณ ร.ร.บ้านบางแก้ว และ ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม

 

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

     เมื่อวันที่ ๑๒ ธัีนวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ณ ร.ร.วัดเขมา และ ร.ร.วัดโพธิ์พระใน อ.เมืองเพชรบุรี

 

 

 

 เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา 

 

     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ณ รร.บ้านหนองปืนแตก และรร.บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน

 

 

 

การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

 

           นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ แต่งกายชุดเครื่องแบบตามระเบียบ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นการเสริมสร้างความสง่างาม ความภาคภูมิใจในการรับราชการ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เริ่มวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 

 

 

เพชรบุรีตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ รอบ ๑/๒๕๕๗

 

    ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๖ แห่ง 

 

 

 

เพชรบุรีมอบใบประกาศเกียรติบัตรด้านอาหารศึกษา

 

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย นายวิรัตน์ ลาภหลาย ปศุสัตว์อำเภอชะอำ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านอาหารศึกษา (Food Education)

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาปศุสัตว์ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

           เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับ ชมรมอาสาปสุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

 

 

เพชรบุรีมอบใบประกาศนียบ้ตรด้านอาหารศึกษา

 

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย อภินันท์ โอปณะโสภิต ปศุสัตว์อำเภอบ้านแหลม  นำคณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรด้านอาหารศึกษา จาก นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข นายอำเภอบ้านแหลม ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านแหลม 

 

 

 

 กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๕๖

 

         เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ม.๕ บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง 

 

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอำเภอปี ๒๕๕๖

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดอบรม   หลักสูตร การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอำเภอ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศ

 

 

 

โครงการเพชรบุรีโรงฆ่าสัตว์สะอาด

 

       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการเพชรบุรีโรงฆ่าสัตว์สะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตเนื้อสัตว์สะอาด

 

 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

        เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพขรบุรี

 

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

        เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ตามโครงการ โครงการ เด็กเพชรใส่ใจ เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากจังหวัดเพชรบุรี  ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง)และโรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย มีนักเรียนเข้าอบรม จำนวน ๑๒๓ คน

 

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

        เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ตามโครงการ โครงการ เด็กเพชรใส่ใจ เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากจังหวัดเพชรบุรี    ที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อ.ท่ายาง มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๑ คน 

 

 

 

ปศุสัตว์เพชรบุรีจับมือเทศบาลพัฒนาเขียงสะอาด

 

           วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย   น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ       ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  พบปะผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน  ๓๐ คน       ณ  ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 

เพชรบุรีดำเนินคดีกับผู้ใช้สารเร่งเนื้อแดง

 

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายวิรัตน์ ลาภหลาย ปศุสัตว์อำเภอชะอำ ร่วมกับ นายเทียงสื่อ สมควรดี สัตวแพทย์ชำนาญงาน ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี    ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำ และบ้านลาด  ให้ดำเนินคดีผู้เลี้ยงโคขุน     จำนวน 6 ราย ตามที่ชุดเฉพาะกิจ   ได้เก็บตัวอย่างและพบสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอโกนิสท์ในอาหารสัตว์

 

 

 

 

เพชรบุรีดำเนินคดีกับผู้ใช้สารเร่งเนื้อแดง

 

      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 น.สพ.ชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ให้ดำเนินคดีผู้เลี้ยงโคขุน พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 12 ราย ตามที่ชุดเฉพาะกิจ ได้เก็บตัวอย่างและพบสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอโกนิสท์ในอาหารสัตว์

 

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

 

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย นายประชุม เกตุพยัคฆ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และทีมงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายในการเข้าใช้ ด้วยระบบ Joomla ที่เป็นระบบมาตรฐานสากล ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ได้ปรับปรุงข้อมูลหลายๆด้าน อาทิ ด้านบุคลากร ภารกิจ การติดต่อ ข่าวสาร ตลอดจนลิงค์กับหน่วยงานต่างๆ พื่อให้เกิดประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

 

 

เพชรบุรีอบรมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังด้านมาตรฐานฟาร์ม

 

      วันที่ 21 มิถุนายน 2556 น.สพ.ชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี รวม 4 ประเภท ได้แก่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มนกกระทา และฟาร์มโคนม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง และผู้ประกอบการ จำนวน 70 คน โดยมี น.สพ.ไชยา เจริญสวัสดิ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ตามโครงการ โครงการ เด็กเพชรใส่ใจ เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากจังหวัดเพชรบุรี    ที่โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน อำเภอชะอำ มีนักเรียน เข้าอบรม จำนวน 55 คน

 

 

 

เพชรบุรีอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา

 

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการอบรมนักเรียนด้านอาหารศึกษา (Food Education) ตามโครงการ เด็กเพชรใส่ใจ เนื้อ นม ไข่ ปลอดภัย ที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอชะอำ มีนักเรียน เข้าอบรม จำนวน 55 คน เพื่อให้ความรู้ในการเลือกซื้อเนื้อ นม ไข่ ที่ถูกหลักวิชาการ แก่เด็กนักเรียน เป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษ

 

 

21/มิ.ย./2556

 

       ซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก (H7N9) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก (H7N9) ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาการระบาดของโรค การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

 

19 / มิ.ย. / 2556

    การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การพัฒนาตนเองผ่านการเรียน e-learning ด้วยสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาตนเองผ่านการเรียน e-learning ตามหลักสูตรของ สำนักงาน ก.พ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์
   14 / มิ.ย. / 2556
      เพชรบุรีสร้างความมั่นใจเนื้อโคปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการตรวจรับรองฟาร์มโคขุนปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยได้งบประมาณจากกรมปศุสัตว์

 

 

 

เพชรบุรีดำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน

       เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเขต ๗ เข้าแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน ๑ ราย

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้

                                                                                               

 

 

  

 

 

Who's Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บ