ระบบ e-Service

 

ข่าวสารบริการ

 

  รายการ     หน่วยนับ   ราคา/บาท
โคเนื้อ         กิโลกรัม      90.38
โคขุน กิโลกรัม      86.88
น้ำนมดิบ        กิโลกรัม      17.57
สุกร กิโลกรัม

     55.88

แพะ กิโลกรัม    115.71
ไก่เนื้อ(อิสระ)        กิโลกรัม      38.25
ไก่เนื้อ(ประกัน)    กิโลกรัม      39.24
ไก่พื้นเมือง      กิโลกรัม      75.63
เป็ดเนื้อ กิโลกรัม      53.33
เป็ดเทศ กิโลกรัม      42.50
ไข่ไก่เบอร์0     ฟองละ       3.29
ไข่ไก่คละ  ฟองละ       2.40
ไข่เป็ด  ฟองละ       4.14


ราคา ณ วันที่ 15 ธันวาคม  2561

 

  

 

ภาพกิจกรรม

 ต้อนรับองคมนตรี 

         วันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๑ ส.พญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ฯห้วยทราย ร่วมให้การต้อนร้บ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ

 อบรมนักเรียนถิ่นทุรกันดาร

 

          วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสนง.ปศอ.แก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร การเลี้ยงสุกร แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน

 

 หน่วยสัตวแพทย์คลื่อนที่ 

          วันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์  ณ วัดท้ายตลาด , ตลาดน้ำบ้านน้อย และแหล่งท่องเที่ยว อ.เขาย้อย

 โครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ดูแลสุขภาพสุนัขและแมว ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ

อำเภอยิ้ม 

         วันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๑ ปศุสัตว์อำเภอชะอำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ.ชะอำ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรางจิก ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสาร

อบรมนักเรียนถิ่นทุรกันดาร 

          วันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสนง.ปศอ.แก่งกระจาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร การเลี้ยงสุกร แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน

 ขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ 

          วันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อตามมาตรฐานที่ดี   ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ณ ศพก.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี 

 ส่งเสริมความรู้สู่ ศพก. 

         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  จัดฝึกอบรมเกษตรกร  หลักสูตร เทคนิคด้านการเลี้ยงปศุสัตว์   ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)  

ณ  ศูนย์เรียนรู้ ศพก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

 ดูแลสุขภาพสัตว์โครงการพระราชดำริ

 วันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกันฉีดยาถ่ายพยาธิ รักษาแพะ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำวัคซีนสัตว์ปีก ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง ( แพะ 1 ตัว ไก่ไข่ 44 ตัว ไก่พื้นเมือง 10 ตัว และเป็ด 30 ตัว ) 

 พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน  

          วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน   

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมตรวจฟาร์มสุกรเหตุร้องเรียนส่งกลิ่นรบกวน 

         เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกัคณะกรรมการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบ และแก้ไขเหตุร้องเรียนเรื่องฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ในพื้นที่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเจ้าของฟาร์มสุกรดังกล่าวให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

 

 

เพชรบุรีมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK แก่

เถ้าแก่เล็ก cp pork shop 

          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายชวพันธ์ุ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมพิธีมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK ใหเ่้แก่ เถ้าแก่เล็ก cp pork shop  จำนวน ๑๐ ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพชรบุุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประชุมกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 

พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง 

          เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน

 

 

จังหวัดเพชรบุรีตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน 

       เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจตลาดสดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับผู้บริโภคในช่วยเทศกาลสารทจีน

 

เพชรบุรีตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

      เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 

 

 

โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง (อำเภอบ้านลาด)

         เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและทำบันทึกข้อตกลง 

 

 

 

โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง 

        กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเมืองเพชรรวมใจ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง โดย วันนี้ (๔ ส.ค.๖๐) ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโค ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม

 

 

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานฮาลาล  

 

         เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำคณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานฮาลาล 

 

เพชรบุรีตรวจสอบเส้นทางการผลิตคุณภาพน้ำนมดิบในอำเภอแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน และผู้แทนสหกรณ์โคนมฯ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการเก็บรักษานมของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

เพชรบุรีดำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน

       เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเขต ๗ เข้าแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงโคขุน พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน ๑ ราย

เพชรบุรีเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ 
   
  
   
 เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ จังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ร้าน 
เพชรบุรีมอบป้ายรับรองปศุสัตว์ OK หมูตู้ชุมชน
  
 
   เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายชาญณรงค์ จัดนอก ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ร่วมกันมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK หมูตู้ชุมชน แห่งแรกของจังหวัด
การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ นายชาติชาย ยิ้มเครือ หัวหน้ากลุุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จัดประชุม ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนประมงจังหวัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  ด่านกักกันสัตว์ เพื่อจัดทำแผนบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
  ชุดเฉพาะกิจเก็บปัสสาวะฟาร์มโคขุน
  
 
   เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๐ ชุดเฉพาะกิจเขต ๗ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง ปศุสัตว์เขต ๗ และด่านกักกันสัตว์ เข้าเก็บปัสสาวะฟาร์ามโคขุน นายณรงค์ คล้ายคลึง ต.หนองจอก อ.ท่ายาง 
เพชรบุรีปฏิบัติการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ 
  
   
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติภารกิจเดือนเมษายน 2560 เดือนแรกของปฏิบัติการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ จากการสุ่มเก็บปัสสาวะสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ร้อยละ 30 รวม 54 ตัวอย่าง ให้ผลลบทั้งหมด และผลการเห็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตลาดสดช่วงก่อนสงกรานต์ส่งตรวจก็ให้ผลลบทุกตัวอย่าง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคเนื้อสัตว์
เพชรบุรีตรวจแนะนำรับรองฮาลาล 
  
       วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อโค "เพชรบีฟ" อำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อการปรับปรุงให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล อันจะทำให้ได้เนื้อสัตว์ถูกสุขอนามัยและถูกตามหลักศาสนา
   

หัวหน้าหน่วยงาน

 

 นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์

 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

คลังความรู้

                                                                                               

 

 

  

 

 

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บ